»   PROFIL SPOLOČNOSTI  

            Spoločnosť BOLTON s. r. o. pôsobí v stavebnom priemysle od roku 1997.

Má za sebou rad úspešne realizovaných novostavieb a rekonštrukcií historických objektov 

na Slovensku aj v zahraničí. 
             Činnosť spoločnosti je zameraná predovšetkým na realizáciu bytových, občianskych
a priemyselných stavieb. Mechanizačno-dopravná vybavenosť, ako aj personálne obsadenie 
a skúsenosti umožňujú bezproblémové zvládnutie aj väčších stavebno-technologických 
celkov.
             Dlhodobá spolupráca s overenými subdodávateľmi zabezpečuje plynulý priebeh       
stavebných prác v požadovanej kvalite. 
             Investorom ponúkame komplexný stavebný servis od spracovania projektovej
dokumentácie až po kolaudáciu stavby. 
 
             Firma BOLTON s. r. o. sa podieľa na organizácii a propagácii kultúrnych a 
športových podujatí v regióne. 

..................................................................................................................................................................................................

www.bolton.sk