.............................................................................................................................................................................................
VÝSTAVBA ZÁBAVNÉHO PARKU "FANTAZIALAND" V BRÜHLI
          divadelné dekorácie    

fant.1.jpg (92464 bytes)

  fant2.jpg (40629 bytes)

fant3.jpg (55558 bytes)

fant9.jpg (51797 bytes)

fant10.jpg (91599 bytes) 

 
    fant11.jpg (94083 bytes)    
 
oprava fasádnej dekorácie veže

fant4.jpg (121385 bytes)

   fant6.jpg (47151 bytes)

fant7.jpg (92124 bytes)

 fant5.jpg (120715 bytes)

fant8.jpg (47566 bytes)

  späť na referencie                              späť na hlavnú stránku
.............................................................................................................................................................................................