................................................................................................................................................................................................

  REKONŠTRUKCIA OBJEKTU VENTURSKA, BRATISLAVA

                

venturska1.jpg (41492 bytes)

venturska2.jpg (39094 bytes)

venturska3.jpg (57581 bytes)

venturska4.jpg (42900 bytes)

venturska5.jpg (31362 bytes)

atrium- nadstavba

dvor1-pasáž

dvor2-pasáž

dvor3-pasáž

dvor4-pasáž

   

venturska6.jpg (73772 bytes)

venturska7.jpg (75681 bytes)

venturska8.jpg (82250 bytes)

venturska9.jpg (59226 bytes)

venturska10.jpg (57187 bytes)

interiér

uličné krídlo-interier

uličné krídlo-interier

nové kancelárie-podkrovie

schodište 

                   

venturska11.jpg (40374 bytes)

venturska12.jpg (73319 bytes)

venturska13.jpg (77744 bytes)

venturska14.jpg (56229 bytes)

venturska15.jpg (35052 bytes)

schody

plastika

pohľad

pohľad večerný

pohľad zo Zel.ulice

 
 späť na referencie                                        späť na hlavnú stránku 
 ...............................................................................................................................................................................................