»  STAVBY V REALIZÁCII

Rekonštrukcia Dessewffyho paláca-Bratislava
asanácia a zreštaurovanie objektu, začiatok- marec 2007                              

dessewff1.jpg (105299 bytes)

priebeh realizácie:
statické zabezpečenie muriva po vybúraní vnútorných častí :                                                       
dessewff2.jpg (58585 bytes)   dessewff3.jpg (112566 bytes)                  dessewff4.jpg (64271 bytes)   dessewff5.jpg (59691 bytes) 

pohľad zo strany  fasády                          pohľad z vnútornej strany objektu

   
demontáž pôvodných drevených nosných trámov:
dessewff6.jpg (80226 bytes)  dessewff7.jpg (84139 bytes)                                     dessewff8.jpg (79501 bytes)
pohľad zdola          pohľad zhora                               pohľad do interiéru z hlavného schodiska
.....................................................................................................................................................
Výstavba polyfunkčného objektu Veža - Veža "A", Veža "B"- Nové M. n/ Váhom
Veža časť "B"       začiatok apríl 2007
 
 pôvodný stav pred realizáciou:
veza1.jpg (87906 bytes)         veza2.jpg (77620 bytes)        veza3.jpg (69401 bytes)  
 
priebeh realizácie:
veza4.jpg (99844 bytes)  veza5.jpg (87470 bytes)               veza6.jpg (107470 bytes)  veza7.jpg (107515 bytes)
vybúranie pôvodnej budovy                             murovacie práce po realizácii základových  pilot
 
Veža časť "A" 
veza8.jpg (111586 bytes)                  veza9.jpg (112102 bytes)
hĺbenie jám základov pre časť A a spevnenie výkopu torkretovou stenou
.....................................................................................................................................................
 
Výstavba polyfunkčného objektu "Skanska", Trenčín
začiatok júl 2007